Felhasználói név Jelszó


Valid HTML 4.01 Transitional

Valid CSS!


FVM DASZK Móricz Zsigmond Mezõgazdasági Szakképzõ Iskola
Cím: 7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40Email: mgszki@vipmail.hu
Web: www.mgszki.huTelefon: +36 82 510207
Fax: +36 82 510207Gps: 46.3725799 , 17.8203297

Bemutatkozás

Információ Iskolánk ez évben ünnepli 120.-ik születésnapját. Az iskola alakulásai, változásai az ország sajátos mezõgazdasági oktatási igényeihez kapcsolódik, múltja összefonódik az agrárjellegû megye lépéseivel. A jelen évtizedei meggyorsították ezt a fejlõdést, és jelentõs szerephez juttatták az agrároktatást Somogyban. Most következzék az iskola múltjából pár fontosabb momentum: 1886: Az elsõ szakmai iskola, a somogyszentimrei földmíves iskola megnyitása, ahol a tanulmányi idõ két év volt, a szakmai tárgyak: földmûvelés, növénytermesztés, szõlészet, állattenyésztés és ápolás, kisgazdaságok berendezése. 1929. évtõl Somogyszentimre Magyar Királyi Mezõgazdasági Szakiskola néven szerepelt, és ez alatt az idõ alatt a szakmai tárgyak száma kb. a háromszorosára bõvült. 1927 és 1932 között 5 tanfolyamot szerveztek a néptanítók szakmai továbbképzése érdekében. 1935-ben a bérleti szerzõdés lejárt, és az iskola megszûnt. Ugyanezen év õszén Kaposváron a Cseri út 10/a, b, és c, szám alatt alakult meg (az elõzõ jogutódjaként) a Kaposvári Magyar Királyi Téli Gazdasági Szakiskola és Mezõgazdasági Szaktanácsadó Állomás. A felszabadulás után a Téli Gazdasági Iskola középfokú intézménnyé alakult át. 1949-tõl a mezõgazdasági középiskola önállóan fennmaradt, és mûködött különbözõ neveken a továbbiakban. Az iskola 1946 tavaszáig szovjet katonák szállásául szolgált, épületeit 1947 õszén kapta vissza a város és a középiskola megkapta a Kossuth tér 2. szám alatti épületet, bár a földszinten mûködõ rendõrõrs tevékenységével nehezítette az iskola mindennapjait. 1964-ig az iskola eredeti formájában szolgálta az oktatást, ebbe belejátszott az a tény is, hogy közben mûemlékké nyilvánította a város. 1952-tõl 1971-ig 568 tanuló tett képesítõ vizsgát, ami átlagosan 30 tanulót jelentett évente. A 4 éves technikumba 1954 és 1967 között 601 tanuló iratkozott be. 1961-ben a tanulmányi versenyen már országos elsõ helyezettje is volt az iskolának. A KISZ hétvégeken rendszeresen szervezett társadalmi munkát a közeli termelõszövetkezetben vagy a tangazdaságban, melybõl a befolyó pénzt a tanulók a kirándulások költségeire fordíthatták. A Kossuth téri épület 1964-ig szolgálta a középfokú oktatást. Ez év õszén Dénesmajorban elkészült a Felsõfokú Technikum új oktatási épülete és kollégiuma, amely a középfok számára is megoldotta az oktatást. Ez az épület 1971-ig adott helyet a középiskolának, ekkorra készült el az új, a jelenlegi épület a 8 osztály számára, amely már szakközépiskolaként mûködött. Tanulóink 1972-ben érettségiztek elsõ ízben szakközépiskolai rendszerben. A tanulók átlageredménye 3,1 lett. Az 1972-es oktatáspolitikai határozat a szakmunkásképzés fontosságát helyezte a célkitûzések központjába azon elgondolások alapján, hogy az üzemekbõl hiányzott a tulajdonképpeni szakképzett munkaerõ. Az 1976/77-es évben kapta meg iskolánk a határozatot, hogy szakmunkásképzést folytató szakközépiskolává alakul, állattenyésztõ és állategészségõr szakon indít képzést 1979-ben.


Főoldal |  Ügyfélkapu |  Kapcsolat |  Magunkról |  Partnereink |  Járásaink |  Megyeszékhelyek |  Hirdetőink